Kineziologie je alternativní metoda, která dokáže nalézt zablokované emoce, modely chování, které nás omezují, a nastartovat jejich uvolnění. Tím nám ze života tyto bloky postupně mizí. I tato metoda zjišťuje příčiny problému. Terapeut získává potřebné informace pomocí svalového testu a systému otázek.

Kdykoli nemáme ve svém životě to, co chceme, nějakým způsobem tomu na nevědomé úrovni sami bráníme. Mnohdy jsme zaměřeni na výmluvy, proč to, či ono nemůžeme provést, uniká nám tím velké množství energie, kterou bychom mohli využít pro svůj cíl. Pochybnosti, strach z neúspěchu, odmítnutí, neochota přijmout informace, nebo změnit postoj… To vše si vytváříme sami!

Mnoho bloků vzniká zejména v raném dětství a také v průběhu těhotenství matky, nebo během porodu, ale zážitky z tohoto období si většinou nepamatujeme. Někdy mohou bloky vzniknout v souvislosti s událostí, která nám nyní nepřipadá nijak důležitá, ale jako děti jsme ji neuměli zpracovat. Někdy byl pro nás zážitek tak stresující, že jsme ho raději potlačili, nebo úplně vytěsnili, abychom se netrápili.

Během odblokování Vám pomohu najít vaše vlastní omezení v podobě „zajetých modelů“, které si mnohdy neuvědomujete a které Vám brání dosáhnout toho, co chcete. Najdeme souvislost mezi současnými problémy a chováním v minulosti. Při terapii se spolu vrátíme do minulosti, kdy problém vznikl, odkryjeme pocity a souvislosti a situaci napravíme. Tím dojde k uvědomění a rozpuštění toho negativního.

KDY METODA POMÁHÁ

  • stres, deprese
  • fobie, strachy
  • psychosomatické problémy
  • fyzické problémy, bolesti
  • poruchy sebedůvěry
  • agrese, sebevražedné sklony
  • komunikace a mezilidské vztahy
  • alergické reakce, ekzémy
  • závislosti

Žádná z uvedených alternativních metod nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou odbornou péči ani užívání předepsaných léků, avšak vhodně je doplňují. Nemají žádné kontraindikace, rizika ani vedlejší účinky.

Nedoporučují se však pro osoby aktuálně užívající psychiatrem předepsané léky. 

Nejedná se o žádný typ léčení, nejde o lidové léčitelství ani magii. 
Nejsou propojené s žádnou náboženskou organizací nebo skupinou, a není zapotřebí, aby klient měl nějakou víru.