Co nám lidem v životě chybí? Obvykle je to láska, zdraví, duševní klid či peníze. Kolik z nás si při pohledu do zrcadla řekne: „Proč zrovna já?“ nebo „Proč on a ne já?“, případně „Jaký má můj život smysl?“ Zápasíme s našimi pocity, myšlenkami. Často cítíme strach, občas vztek, zmatek, únavu či depresi. A přitom si přejeme hlavně být šťastní.

V tom může metoda SRT velmi pomoci.

SRT

je zkratka z anglického Spiritual Response Therapy = terapie duchovní odezvou. Jedná se o metodu duchovní očisty, kdy zjišťujeme a odstraňujeme příčiny negativních programů, bloků i blokujících energií, které má každý ve svém životě. Čištění probíhá prostřednictvím komunikace mezi Vyšším Já terapeuta, klienta a jeho podvědomím. Terapeut pracuje v rámci SRT s kyvadlem a souborem tabulek. Největší výhodou je široký záběr a nebývalá hloubka čištění (v poměru ke strávenému času).

SRT hledá a čistí podvědomou mysl a duševní záznamy od skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu. Negativní program netvoří špatný zážitek, který jsme v minulosti prožili, ale emoce, které jsme v ten okamžik prožívali. SRT dokáže tyto emoce vyčistit. Je to jedna z úžasných cest, jak se zbavit letitých bloků a jiných omezení, které jsme si v průběhu života, ale i v minulých životech na sebe „nabalili“. Na vědomé úrovni většinou nejsme schopni se těchto omezení účinně zbavit.

Jak probíhá terapie:

Po napojení se na Vyšší Já klienta (s jeho souhlasem), mě kyvadlo vede systémem tabulek na všechno, co je potřeba u daného klienta vyčistit, já k tomu vysvětluji souvislosti. Vše probíhá duchovní cestou, klient nemusí o svých obtížích mluvit, ani nic znovu prožívat.

SRT jde velmi účinně použít u dětí i miminek. Do jejich 15 let stačí souhlas a přítomnost rodiče.

Jendo sezení trvá  max. 3 hodiny.

Velikou výhodou je, že terapie může proběhnout i na dálku. V takovém případě buď oznamuji začátek a konec přes SMS a následně posílám zápis o tom, co jsem čistila, nebo si během čištění s klientem telefonuji.

Výsledkem velmi často bývá pocit úlevy, uvolnění, více radosti a lepší nálada.

V čem může SRT pomoci:

 • dokáže vyhledat a odstranit velké množství negativních programů ve vědomí, v podvědomí, duši i těle člověka, negativních energií a bloků, které život člověka ovlivňují
 • dokáže vyčistit partnerské, příbuzenské či kolegiální vztahy, zjištěním a vyčištěním vzájemných blokujících energií
 • může zjistit, s jakými úkoly přišla duše na svět a jaké konkrétní vlastnosti má duše rozvíjet
 • jde využít na vyčištění nemovitostí od neobvyklých úkazů a jakýchkoliv negativních energií
 • odstranění problémů s učením, soustředěním, stresem vůči škole nebo konkrétnímu předmětu
 • pomůže odstranit překážky v životě, např. najít si partnera, ohledně financí, různé strachy a fóbie, únava
 • pomůže vyčistit příčiny různých zdravotních potíží, např. alergií, ekzému, bolestí hlavy, nespavosti
 • dokáže rychle odvést přivtělené duše a jiné entity, které mohou být na člověka napojené
 • pracuje s minulými životy
 • pomůže vytestovat vhodnost potravin, potřebu vitamínů a minerálů, vhodnost studijních oborů, nabídek zaměstnání apod.
 • dá se použít i u zvířat

SRT je terapie pro tělo i duši, zakladatelem je pan Robert E. Detzler. Jejímu vývoji se věnoval od roku 1985 do roku 2013. Dnes v jeho práci pokračuje asociace SRA, která dohlíží na systém vzdělávání terapeutů a na další rozvoj této metody.

CENA: 2.100 Kč / sezení

(3 hodny)

Žádná z uvedených alternativních metod nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou odbornou péči ani užívání předepsaných léků, avšak vhodně je doplňují. Nemají žádné kontraindikace, rizika ani vedlejší účinky.

Nedoporučují se však pro osoby aktuálně užívající psychiatrem předepsané léky. 

Nejedná se o žádný typ léčení, nejde o lidové léčitelství ani magii. 
Nejsou propojené s žádnou náboženskou organizací nebo skupinou, a není zapotřebí, aby klient měl nějakou víru.